Media Room
Rabbanit Henkin to light Torch in national Yom HaAtzmaut Ceremony – VIDEO

Israel Chanel 2 News | Sivan Rahav Meir

הרבנית חנה הנקין – תדליק משואה ביום העצמאות הקרוב – גם כמי שפיתחה את עולם לימוד התורה לנשים בארץ, וגם כנציגת המשפחות השכולות. מיד אחרי הרצח של בנה איתם וכלתה נעמה היא חזרה ללמד, וכעת היא מספרת על ההתמודדות היום-יומית, וגם על ארבעת הילדים שניצלו בפיגוע ההוא

Full Article