Media Room
כתיבה יוצרת לפסח- קריעת ים סוף

– מיכל מלכא

הרי לכן תרגיל כתיבה לקראת הפסח או אולי לשביעי של פסח 

מוזמנות לכתוב למגירה או למייל הקבוצתי או לפייסבוק הנשמתי
בהנאה ובהצלחה
ותזכרו "בלי הקדמות". לעבודה!

"תניא ארבע כתות נעשו לאבותינו על הים:
אחת אומרת: ניפול לים,
ואחת אומרת: נחזור למצרים,
ואחת אומרת: נעשה עמהם מלחמה,
ואחת אומרת נצווח (נתפלל) כנגדן
זו שאומרת נפול לידם נאמר להם "התייצבו וראו את ישועת ד'
זו שאומרת נחזור למצרים נאמר להם " לא תסיפון לראותם עד עולם
זו שאומרת נעשה מלחמה כנגדו נאמר להם " ד' ילחם לכם"
וזו שאומרת נצווח כנגדן נאמר להם "ואתם תחרישון"". ילקוט שמעוני פרשת בשלח 

מול הים עומדים למעשה ארבעה סוגים של אנשים, אבעה טיפוסים-
המתייאש
הנסוג
הנלחם
המתפלל

מה שמעניין זה שעל פי המדרש אף אחת מהעמדות הללו אינה זוכה לאישור ולהסכמת השמים – כולם נדרשים להשתנות!!!
גישה זו מזכירה את גישת הרמב"ם בחיבורו "שמונה פרקים " שם הוא מציע לבעלי תכונות קיצוניות לנקוט , באופן זמני, את התכונות ההפוכות 

בעל התניא מסביר שבקריעת ים סוף הסתיימה יציאת מצריים ולכן צריך להזכיר כל יום את יציאת מצרים ואת קריעת ים סוף, ללא קריעת ים סוף יציאת מצריים שלנו לא מושלמת. יציאת מצריים שלנו היא לאפשר לעצמנו לגלות צדדים אחרים בנו ממה שאנו מכירים בעבודת ד' שלנו. 

חשבי לעצמך, כיצד אני מתמודדת בדר"כ עם עניינים בחיי? לפי איזה כיתה?
עכשיו בחרי לעצמך דרך אחרת וכתבי מהי בשבילך- האם היא קלה לך או קשה? האם את מוכנה לה או לא?
בעל התניא כותב שם "ככל שמידת אי רצונו באופן העבודה זה-כן גדולה ההוכחה שזוהי העבודה הקשורה לו בייחוד…"
בחרי עניין שמעסיק אותך בימים האחרונים או בתקופה האחרונה ותנסי לתאר את ההתמודדות שלך מול הכיתה החדשה שגילת בעצמך…

בהצלחה!!