Media Room
כיפה: מהפכת יועצות ההלכה מגיעה אל ארה”ב

המכון להכשרת יועצות הלכה של מדרשת "נשמת" הכשיר מחזור ראשון של יועצות הלכה אשר תצאנה לארה"ב כרבניות קהילה. הרבנית הנקין: שילוב של ענווה ומקצוענות, תוך מחוייבות להלכה, יוצר מנהיגות רוחנית

נטעאל בנדל, כיפה, ד כסליו תשע"ד, 7.11.2013
 
מהפכת המכון להכשרת יועצות הלכה של מדרשת 'נשמת' – עולה לשלב הבא: בשבוע האחרון הוכשרו חמש יועצות הלכה המיועדות להנהיג קהילות בארה"ב ולהיות אמנות על התחום ההלכתי כרבניות קהילה. במשך שנתיים טס צוות המדרשה לארה"ב על מנת להכשיר את מחזור הנשים הראשון בארה"ב.

מי שבחנו את הנשים וחתמו על הכשרתם הם הרב יעקב ורהפטיג, הרב יהודה הנקין, הרב יצחק הלוי, והרב יוסף צבי רימון. בסך הכל למדו הנשים מעל ל-1,000 שעות תוך התמקדות בהלכות נידה וכן לימודי השלמה למשך שנתיים ברפואת נשים והלכה, כולל פוריות, גינקולוגיה ומיניות בפאן ההלכתי. לחמש המסיימות ממתינות כבר משרות כיועצות הלכה בארבע בתי כנסת ובשתי קהילות ברחבי העיר ניו יורק. המסיימות הן הרבניות דינה בלוק, נחמה פרייס, ליסה ספטימוס, טובה ורבורג-סיננסקי ואביטל ויסמן. 

"אנו עדים להיווצרותו של קונצנזוס היסטורי בקרב הרבנים בעניין יועצות הלכה, אשר משפרות את איכות החיים של הנשים באופן משמעותי", אמרה הרבנית חנה הנקין, "סיום מחזור זה הוא ציון דרך אשר מוכיח שבשילוב ענווה ומקצוענות, תוך מחוייבות מוחלטת להלכה, ניתן ליצור קונצנזוס חדש סביב מנהיגות נשית-רוחנית".

בין מאות המשתתפים באירוע ההכתרה נכחו 40 רבנים אותודוכסים מארצות הברית ובראשם אב בית הדין של מועצת הרבנים של שיקאגו הרב יונה ריס המשמש כר"מ בישיבה יוניברסיטי. "לכל דור ודור יש צרכים שונים ואפשרויות שונות, ואחת המשימות המוטלות על מנהיגים תורניים, דור דור ודורשיו, היא להחליט כיצד להתמודד עם צרכים אלו בהתאם למסורת ולעקרונות ההלכה, על מנת לתת מענה הולם לאתגרים שמציבה בפנינו המציאות העכשווית", אמר הרב ריס, "הנשים האלה יוצאות מן הכלל, והן צפויות למלא תפקיד מפתח בקידום טהרת המשפחה. הן תסייענה לזוגות לנהל חיים בריאים ומאושרים ולהביא לעולם ילדים יהודיים נאמנים. שומה עלינו להביע את תמיכתנו בהישגים שלהן ולהעניק להן את כל העידוד והמשאבים הנדרשים".

עד כה הכשירה מדרשת נשמת 85 יועצות הלכה ברחבי העולם, כולל חמש הנשים שהוכתרו השבוע המועדות להוביל קהילות בניו יורק. היועצות השיבו על יותר מ-200,000 שאלות בעשור האחרון, בקו הפתוח של נשמת. חמש הבוגרות החדשות בארה"ב מצטרפות לשלוש יועצות הלכה המשמשות כבר בתפקידים בארה"ב והן יו"ה ברכה רוטנר, שושנה סמואלס ושרה צ'סס. שלוש יועצות אלה הוכשרו בנשמת בארץ והינן מובילות 16 בתי כנסת בארה"ב. יועצות ההלכה בארה"ב השיבו עד כה על 15,000 שאלות.

"יועצות מקבלות שאלות שאותי מעולם לא שאלו", אמר הרב קנת' אומן, ראש תכנית הכשרת יועצות ההלכה בארה"ב, "השורה התחתונה היא שלנשים נוח יותר לפנות לנשים. אני משתדל להיות נחמד ואני משתדל להיות קשוב, אך אין כאן מה להשוות. הן מקדמות שמירת טהרת המשפחה באופן המשמעותי ביותר".