Torah
הרב יהושע שפירא

Teacher Title Actions
הרב יהושע שפירא הרב יהושע שפירא איפה אלוקים בעולם ההלכה? הלכה (ימי ההלכה תשע"ו, לע"נ עו"ד הרבנית שרון בר חיים)
ב׳ בסיון ה׳תשע״ו
הרב יהושע שפירא הרב יהושע שפירא ‘מצוות אהבת ה כללי (מחשבה)
כ״ה בטבת ה׳תשע״ג