Torah
מיכל מלכא

Teacher Title Actions
מיכל מלכא מיכל מלכא ימי ההלכה השנתיים שבנשמת -המפתח שנאבד- למצוא מפתח כניסה לעולם ההלכה הלכה (כללי)
י״ז בסיון ה׳תשע״ג