Torah
משכן ראשון ומשכן שני

הרב שי נווה
השיעור הועבר ע"י הרב שי נווה
שיעורים נוספים של המרצה ניתן למצוא כאן

משכן ראשון ומשכן שני-

עיון בספר שמות פרקים כ"ד-מ'

שי נוה

פתיחה

חטא העגל שינה מן היסוד את מערכת היחסים שבין עם ישראל לבין ה' ית&#

שיעורים נוספים ניתן למצוא בקטגוריות הבאות: כללי (תנ"ך)
תאריך העלאה:י״ג באדר א׳ ה׳תשע״ד
13/02/14