Torah
Yarchei Kallah 2011, Day 1 – Asarah B’Tevet

הרבנית חנה הנקין
השיעור הועבר ע"י הרבנית חנה הנקין
שיעורים נוספים של המרצה ניתן למצוא כאן

Yarchei Kallah 2011 Source Sheet

הורדות
שיעורים נוספים ניתן למצוא בקטגוריות הבאות: 2011 (חגים)
תאריך העלאה:ט׳ בטבת ה׳תשע״ו
21/12/15