Torah
מסיני לאתיופיה ושוב לסיני

הרב מברהטו סולומון
השיעור הועבר ע"י הרב מברהטו סולומון
שיעורים נוספים של המרצה ניתן למצוא כאן

פתיחה

לאחרונה פרסם הרב שרון שלום ספר בשם 'מסיני לאתיופיה – עולמה ההלכתי והרעיוני של יהדות אתיופיה. המחבר מתיימר לכתוב 'שולחן ערוך', כביכול, ליהודי אתיופיה המנסה לפשר ולגשר בין מנהגי העד

שיעורים נוספים ניתן למצוא בקטגוריות הבאות: כללי (שונות)
תאריך העלאה:ח׳ בתמוז ה׳תשע״ד
06/07/14