Torah
וורט לפרשת תרומה

הרב שי נווה
השיעור הועבר ע"י הרב שי נווה
שיעורים נוספים של המרצה ניתן למצוא כאן

הדברים שאכתוב בשבועות הקרובים יהיו בבחינת 'סידרה בהמשכים'. אבקש להראות מהלך ארוך של מבנה הפרשיות מפרק כ"ד בספר שמות ועד לסוף הספר בפרק מ'.

מחלוקת עתיקה היא האם הציווי על המשכן קדם לחטא העגל או שהמשכן הוא תוצ

שיעורים נוספים ניתן למצוא בקטגוריות הבאות: פרשת שבוע (תרומה)
תאריך העלאה:א׳ באדר א׳ ה׳תשע״ו
10/02/16