Torah
שברת שילמת – וורט לפרשת ויקרא

הרב שי נווה
השיעור הועבר ע"י הרב שי נווה
שיעורים נוספים של המרצה ניתן למצוא כאן

א.

מדוע נדרש האדם לכפר על השגגה? מהי התביעה מהאדם בזה? הרי הוא לא התכוון!

אפשר לומר שמה שמעניין אותנו זה 'מבחן התוצאה', אמנם לא התכוונת לחטוא, לא ידעת ולא שמעת, אבל סופסוף עשית מעשה אסור, ועל התוצאה

שיעורים נוספים ניתן למצוא בקטגוריות הבאות: ויקרא (פרשת שבוע)
תאריך העלאה:ז׳ באדר ב׳ ה׳תשע״ו
17/03/16