Torah
וורט לפרשתב בהר – קרל מרכס, הקדושה והיובל

הרב שי נווה
השיעור הועבר ע"י הרב שי נווה
שיעורים נוספים של המרצה ניתן למצוא כאן

היובל. המצווה המאתגרת ביותר בספר המצוות היהודי. חלוקת 'אמצעי היצור' מתאפסת וחוזרת לנקודת ההתחלה.

אינני מרכסיסט אבל בשבת פרשת בהר איני יכול שלא לחשוב על המניפסט הקומוניסטי של קרל מרכס. אמנם 'האיפוס' של היובל ל

שיעורים נוספים ניתן למצוא בקטגוריות הבאות: בהר (פרשת שבוע)
תאריך העלאה:י״א באייר ה׳תשע״ו
19/05/16