Torah
עשרת הדברות ותרעומת המינים / וורט לשבועות

הרב שי נווה
השיעור הועבר ע"י הרב שי נווה
שיעורים נוספים של המרצה ניתן למצוא כאן

במקדש היו נוהגים לקרוא את עשרת הדברות לפני שהיו קוראים את שמע, והיה אם שמוע ופרשת ציצית.

משנה מסכת תמיד פרק ה א

אמר להם הממונה ברכו ברכה אחת והן ברכו קראו עשרת הדבר

שיעורים נוספים ניתן למצוא בקטגוריות הבאות: חגים (יתרו)
תאריך העלאה:ג׳ בסיון ה׳תשע״ו
09/06/16