Torah
אישים ושיטות בפוסקים: משיבי אשכנז (נודע ביהודה, חת”ם סופר, רבי עקיבא איגר)

הרב איתם הנקין
השיעור הועבר ע"י הרב איתם הנקין
שיעורים נוספים של המרצה ניתן למצוא כאן
הורדות
שיעורים נוספים ניתן למצוא בקטגוריות הבאות: אישים ושיטות בפוסקים (הלכה)
תאריך העלאה:כ״ה במרחשון ה׳תשע״ח
14/11/17