Torah
חלב נוכרי

הרב איתם הנקין
השיעור הועבר ע"י הרב איתם הנקין
שיעורים נוספים של המרצה ניתן למצוא כאן
הורדות
שיעורים נוספים ניתן למצוא בקטגוריות הבאות: הלכה (כשרות)
תאריך העלאה:כ״ו במרחשון ה׳תשע״ח
15/11/17