Torah
הקורא את המגילה למפרע לא יצא – עיון בחבורה בסוגיה התלמודית

הרב שי נווה
השיעור הועבר ע"י הרב שי נווה
שיעורים נוספים של המרצה ניתן למצוא כאן
הורדות
שיעורים נוספים ניתן למצוא בקטגוריות הבאות: הלכה (פורים)
תאריך העלאה:י״ג באדר ה׳תשע״ח
28/02/18