Torah
ימי ההלכה השנתיים שבנשמת – האם יש קשר בין אישיות החכם לפסיקה שלו )הגרי”ד, ר’ ישראל סלנטר, ר’ צדוק(

הרב שלמה קסירר
השיעור הועבר ע"י הרב שלמה קסירר
שיעורים נוספים של המרצה ניתן למצוא כאן
הורדות
שיעורים נוספים ניתן למצוא בקטגוריות הבאות: הלכה (כללי)
תאריך העלאה:כ׳ בסיון ה׳תשע״ג
29/05/13