עולם התורה
world of torah
קיבוץ גלויות
Kibbutz Galuyot
צוות מעורר השראה
Inspiring Staff
קהילה
Community
לימוד ומנהיגות
Learning and Leadership
Previous
Next

עולם התורה
world of torah
קיבוץ גלויות
Kibbutz Galuyot
צוות מעורר השראה
Inspiring Staff
קהילה
Community
לימוד ומנהיגות
Learning and Leadership
Previous
Next

NISHMAT נשמת

R.A 580161628

The Jeanie Schottenstein Center For Advanced Torah Study For Women

The Alisa M. Flatow Building
Berel Locker 26A, Pat
Jerusalem, 9328249, Israel
T : 972-2-6404333
F : 972-26404343
[email protected]