Torah
כללי

Teacher Title Actions
הרבנית חנה הנקין הרבנית חנה הנקין הנהגה מדינית ורוחנית על ידי נשים בית מדרש חברתי (כללי)
א׳ בניסן ה׳תשע״ד
הרב חיים נבון הרב חיים נבון היחסים בין חילונים לדתיים במדינת ישראל בית מדרש חברתי (כללי)
כ״ו באדר א׳ ה׳תשע״ד
הרב חיים נבון הרב חיים נבון לימוד תורה וצבא; לימוד תורה ופרנסה בית מדרש חברתי (כללי)
י״ג באדר א׳ ה׳תשע״ד
הרב חיים נבון הרב חיים נבון יחס ההלכה לחילונים בתקופתנו בית מדרש חברתי (כללי)
ט׳ באדר א׳ ה׳תשע״ד
Students, Alumnae & Guests Students, Alumnae & Guests עיירות הפיתוח והפער החברתי בישראל בית מדרש חברתי (כללי)
כ״ה בשבט ה׳תשע״ד
הרב חיים נבון הרב חיים נבון זכויות יוצרים בית מדרש חברתי (כללי)
כ״א בשבט ה׳תשע״ד
הרב חיים נבון הרב חיים נבון תפיסתה הכלכלית של התורה. בית מדרש חברתי (כללי)
ו׳ בשבט ה׳תשע״ד
הרבנית חנה הנקין הרבנית חנה הנקין תגובה לשיחתם של הרב חיים נבון ויואב שורק על הציונות הדתית בית מדרש חברתי (כללי)
ו׳ בשבט ה׳תשע״ד
הרב חיים נבון הרב חיים נבון שיחה של הרב חיים נבון עם יואב שורק בנושא ״משבר הציונות הדתית״ בית מדרש חברתי (כללי)
כ״ח בטבת ה׳תשע״ד
הרב חיים נבון הרב חיים נבון ציות לפקודת פינוי ישובים בית מדרש חברתי (כללי)
כ׳ בטבת ה׳תשע״ד