Torah
פורים

Teacher Title Actions
רחל שפרכר פרנקל רחל שפרכר פרנקל חייב איניש לבשומי – כן או לא הלכה (פורים)
י״ג באדר ה׳תשע״ח
הרב שי נווה הרב שי נווה הקורא את המגילה למפרע לא יצא – עיון בחבורה בסוגיה התלמודית הלכה (פורים)
י״ג באדר ה׳תשע״ח
הרב דוד ספרלינג הרב דוד ספרלינג Women Writing Megillat Esther הלכה (חגים)
ז׳ באדר ב׳ ה׳תשע״ו
הרב יהודה הנקין הרב יהודה הנקין קריאת מגילה ע”י נשים הלכה (חגים)
ה׳ באדר ה׳תשע״ה
הרב דוד ספרלינג הרב דוד ספרלינג The Laws of Purim הלכה (חגים)
ט׳ בטבת ה׳תשע״ג