Torah
טו בשבט

Teacher Title Actions
הרב בנימין מילר הרב בנימין מילר Five Trees חגים (טו בשבט)
ט״ו בשבט ה׳תשע״ו
הרב בנימין מילר הרב בנימין מילר Bal Tashchit – Principle and Practice הלכה (חגים)
ט׳ בשבט ה׳תשע״ו
הרב איתם הנקין הרב איתם הנקין יסודות מצוות השמיטה והיתר מכירה חגים (טו בשבט)
כ״א בשבט ה׳תשע״ד
הרב דוד ספרלינג הרב דוד ספרלינג טו בשבט חגים (טו בשבט)
י״ז בשבט ה׳תשע״ג
סימי פיטרס סימי פיטרס השפת של העצים, השפה של תפילה חגים (טו בשבט)
א׳ בכסלו ה׳תשע״ג