Torah
חגים

Teacher Title Actions
דפנה סיגמן דפנה סיגמן חד גדיה: ליל הסדר חגים (פסח)
א׳ בכסלו ה׳תשע״ג
דפנה סקונדה דפנה סקונדה The Personal and National Calling of Shir HaShirm חגים (פסח)
א׳ בכסלו ה׳תשע״ג
הרב דניאל רייפמן הרב דניאל רייפמן יציאת מצרים חגים (פסח)
א׳ בכסלו ה׳תשע״ג
הרבנית חנה הנקין הרבנית חנה הנקין Yarchei Kallah 2011, Day 2 – Pesach 2011 (חגים)
א׳ בכסלו ה׳תשע״ג
דפנה סיגמן דפנה סיגמן אף הן היו באותו הנס חגים (חנוכה)
א׳ בכסלו ה׳תשע״ג
הרב מנחם שריידר הרב מנחם שריידר מצוות שמחה בחנוכה חגים (חנוכה)
א׳ בכסלו ה׳תשע״ג
הרבנית חנה הנקין הרבנית חנה הנקין גמרה של מאי חנוכה חגים (חנוכה)
א׳ בכסלו ה׳תשע״ג
הרבנית חנה הנקין הרבנית חנה הנקין המסע ממזבח למנורה חגים (חנוכה)
א׳ בכסלו ה׳תשע״ג
רחל שפרכר פרנקל רחל שפרכר פרנקל ל הֶהָרִים אֶשָּׂא עֵינַי. כְּהִלֵּל וְלֹא כְשַׁמַּאי חגים (חנוכה)
א׳ בכסלו ה׳תשע״ג
הרב מנחם שריידר הרב מנחם שריידר תגובתו של מרדכי ואסתר לאיום של השמדת היהודים חגים (פורים)
א׳ בכסלו ה׳תשע״ג