Torah
חגים

Teacher Title Actions
הרב בנימין מילר הרב בנימין מילר Channuka: Giving us the tools for the long night חגים (חנוכה)
י״א בשבט ה׳תשע״ז
דפנה סיגמן דפנה סיגמן Galut: Causes, Challenges and Realities חגים (כללי)
כ״א בטבת ה׳תשע״ז
הרב שי נווה הרב שי נווה אחדות, ברית והתגלות הימים הנוראים (חגים)
כ״ו באלול ה׳תשע״ו
הרב שי נווה הרב שי נווה עשרת הדברות ותרעומת המינים / וורט לשבועות חגים (יתרו)
ג׳ בסיון ה׳תשע״ו
הרב יהושע וויסברג הרב יהושע וויסברג Chassidut – Sources for independent learning on Shavuot חגים (חסידות)
ג׳ בסיון ה׳תשע״ו
הרב בנימין מילר הרב בנימין מילר Dairy food on Shavuot הלכה (חגים)
ג׳ בסיון ה׳תשע״ו
הרב בנימין מילר הרב בנימין מילר The Emergence of Caveman חגים (לג בעומר)
י״ז באייר ה׳תשע״ו
הרב דוד ספרלינג הרב דוד ספרלינג Shehechi’anu During the Omer הלכה (חגים)
כ״ו בניסן ה׳תשע״ו
הרב שי נווה הרב שי נווה הנמען של סיפור ההגדה הוא הישראלי ולא המצרי חגים (פסח)
כ״ה בניסן ה׳תשע״ו
לורי נוביק לורי נוביק Women at the Seder חגים (כללי)
ה׳ בניסן ה׳תשע״ו