Torah
כללי

Teacher Title Actions
רחל שפרכר פרנקל רחל שפרכר פרנקל לימוד זכות ומנעד הלגיטימיות ימי הלכה תשע"ז (כללי)
י״ז בתמוז ה׳תשע״ז
-1 -1 אשכנזים, ספרדים—עד מתי? ימי הלכה תשע"ז (כללי)
י״ז בתמוז ה׳תשע״ז
הרב שי נווה הרב שי נווה השיבה ל’הלכה מקראית’? ימי הלכה תשע"ז (כללי)
י״ז בתמוז ה׳תשע״ז
הרב בני לאו הרב בני לאו ״מוטב יהיו שוגגים״ – שימוש בכלל וגבולותיו ימי הלכה תשע"ז (כללי)
י״ז בתמוז ה׳תשע״ז
-1 -1 שאלת הלל בימי הגאולה ימי הלכה תשע"ז (כללי)
י״ז בתמוז ה׳תשע״ז
-1 -1 כבוד הציבור כגורם בפסיקה ימי הלכה תשע"ז (כללי)
ט״ז בתמוז ה׳תשע״ז
-1 -1 התייחסות ההלכה להתפתחות המַדע ימי הלכה תשע"ז (כללי)
ט״ז בתמוז ה׳תשע״ז
הרב יעקב ורהפטיג הרב יעקב ורהפטיג שיקולים בפסיקה ימי הלכה תשע"ז (כללי)
ט״ז בתמוז ה׳תשע״ז
הרב אבי רוס הרב אבי רוס מדוע מסובך וקשה לשמור על ההלכה בימינו? ימי הלכה תשע"ז (כללי)
ט״ז בתמוז ה׳תשע״ז
הרבנית גילה רוזן הרבנית גילה רוזן מה עושים בשאלות של מוסר והלכה? ימי הלכה תשע"ז (כללי)
ט״ז בתמוז ה׳תשע״ז