Torah
יתרו

Teacher Title Actions
הרב שי נווה הרב שי נווה עשרת הדברות ותרעומת המינים / וורט לשבועות חגים (יתרו)
ג׳ בסיון ה׳תשע״ו
הרב שי נווה הרב שי נווה איך החמצנו את המפגש יתרו (פרשת שבוע)
כ״א בשבט ה׳תשע״ו
הרב יהושע וויסברג הרב יהושע וויסברג Torah of the Baal Shem – Yitro חסידות (יתרו)
י״ח בשבט ה׳תשע״ו