Torah
שמיני

Teacher Title Actions
הרב שי נווה הרב שי נווה וורט לפרשת שמיני – נדב ואביהו במותם סללו לנו את הדרך אל יום הכיפורים פרשת שבוע (שמיני)
כ״א באדר ב׳ ה׳תשע״ו