Torah
תרומה

Teacher Title Actions
הרב יהושע וויסברג הרב יהושע וויסברג Torah of the Baal Shem – Teruma: Fallen Desire חסידות (פרשת שבוע)
ב׳ באדר א׳ ה׳תשע״ו
הרב שי נווה הרב שי נווה וורט לפרשת תרומה פרשת שבוע (תרומה)
א׳ באדר א׳ ה׳תשע״ו