Torah
שונות

Teacher Title Actions
Students, Alumnae & Guests Students, Alumnae & Guests אבא של עליסה פלטו כללי (שונות)
ח׳ בטבת ה׳תשע״ח
הרב איתם הנקין הרב איתם הנקין ברכת שהחיינו ודיין האמת השקפה (שונות)
כ״ו במרחשון ה׳תשע״ח
הרב משה טרגין הרב משה טרגין I am a Settler …and I am a Humanist השקפה (כללי)
י״א בשבט ה׳תשע״ז
הרב בנימין מילר הרב בנימין מילר Thoughts on Current Events השקפה (שונות)
ח׳ במרחשון ה׳תשע״ז
הרב מברהטו סולומון הרב מברהטו סולומון מסיני לאתיופיה ושוב לסיני כללי (שונות)
ח׳ בתמוז ה׳תשע״ד
Students, Alumnae & Guests Students, Alumnae & Guests לקראת שמיטה הלכתית כללי (שונות)
כ״ה בשבט ה׳תשע״ד
הרב דוד סתיו הרב דוד סתיו הקלטות מהמשמר בנושא “תרבות הפנאי” – האם יש ליהודי פנאי? השקפה (שונות)
ט״ז במרחשון ה׳תשע״ד
הרבנית חנה הנקין הרבנית חנה הנקין הקלטות מהמשמר בנושא “תרבות הפנאי” – עולם חסד יבנה כללי (שונות)
ט״ז במרחשון ה׳תשע״ד
הרב בני לאו הרב בני לאו הרב עובדיה יוסף כללי (שונות)
ו׳ במרחשון ה׳תשע״ד
הרב איתם הנקין הרב איתם הנקין עיון בכתביו של הגר”ע יוסף כללי (שונות)
ו׳ במרחשון ה׳תשע״ד